Naslovna » šrdhos

šrdhos

ŠRDHOS ZAGREB

Športsko rekreacijsko društvo dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga Grada Zagreba

10000 Zagreb, Domobranska 4,

OIB

50633676838

MB

1809563

žiro račun

2360000-1101709453

telefon

(01) 370-1453,

telefax:

(01) 390-6301

www.udhos-zagreb.hr,

e-mail: udhos@udhos-zagreb.hr

Športsko društvo  osnovano je 2003 godine  s ciljem da razvija šport i športsku rekreaciju građana, veterana, dragovoljaca i invalida Domovinskog rata te članova njihovih obitelji na području grada Zagreba i Republike Hrvatske.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Športsko društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

– potiče osnivanje i rad športskih sekcija za razvoj pojedine vrste športa,

– organizira i provodi redovno tjelovježbevprema programu,

– organizira i provodi natjecanja članova Športskog društva,

– organizira kraće izlete u trajanju od dva dana s jednim noćenjem sa
športsko rekreativnim sadržajima,

– organizira škole pojedinih športova za koje se pokaže interes,

– organizira športsko rekreativne sadržaje koji mogu doprinjeti
spremnosti za obranu države,

– organizira stručna usavršavanja članova u športskim granama za
koje se pokaže interes,

– surađuje sa športskim stručnjacima raznih grana športa u gradu Zagrebu i RH;

Konkretni poslovi i zadaci koje će Športsko društvo ostvarivati u pojedinoj godini utvrđuje se programom rada Športskog društva. Program rada sadrži programsku orijentaciju, te aktivnosti koje će Športsko društvo realizirati u planiranoj godini, način stručnog rada i potrebne stručne kadrove, plan korištenja objekata i osiguranja drugih uvjeta za realizaciju programa, vremensku dinamiku realizacije programa i druga pitanja.

Svoju djelatnost i aktivnost Športskog društva realizira prvenstveno u vlastitim i iznajmljenim objektima.

 

 

Spread the love

Comments

comments